#WijStrijdenSamen

In de nasleep van de gebeurtenissen in Orlando, ontwikkelde lidvereniging Merhaba in samenwerking met lidvereniging Kif Kif een video waarin hun achterban haar belangrijkste boodschap uitdraagt: dat we samen moeten opkomen tegen ALLE vormen van onderdrukking, stigmatisering en ongelijkheid, en dat mensenrechten er zijn voor iedereen.

Laten we samen strijden tegen alle vormen van uitsluiting tegelijkertijd. #WijStrijdenSamen