Antwerpen

Hieronder vind je een overzicht van onze lidverenigingen in Antwerpen. Indien je graag contact wilt opnemen of samenwerken met één van deze verenigingen, neem dan contact op met Simona Bartošová:

simona@fmdo.be

0479 23 09 88

 

AMORIKA

Amorika is ontstaan uit liefde (amor) voor Latijns-Amerika. Het is een collectief uit Latijns-Amerika, Spanje en België dat van kunst, migratieverhalen, fotografie en literatuur houdt. Op een speelse manier organiseren zij Spaanse lessen voor kinderen, muzikale optredens en filmavonden. Via tentoonstellingen delen ze hun blik op migratie en thuishoren.

 

 


ANIDASO ABUSUA

Anidaso Abusua (Familie van Hoop) is een Ghanese vereniging die de gehandicapte en kwetsbare kinderen en volwassenen in Ghana wil ondersteunen via diverse solidariteitsactiviteiten. Daarnaast promoot deze vereniging de Ghanese cultuur en organiseert culturele activiteiten om hun gemeenschap te ondersteunen.

 


ACACIA FOR THE WORLD

imagesAcacia for the world is een vereniging die zich wil inzetten om in Mauritanië zoveel mogelijk Acacia Senegal te planten, om zo de verwoestijning tegen te gaan en de bevolking helpen aan een inkomen, o.a. door de verkoop van de Arabische gom die deze boom levert. In België willen ze af en toe een Mauritaans benefiet organiseren.

 


ARNAB  vzw

ARNAB vzw staat voor de Nigerese vereniging van Antwerpen in België. Deze vzw richt zich op het versterken van jongeren van de Nigerese en andere Afrikaanse gemeenschappen. Ook promoten ze aan de hand van de uiteenlopende activiteiten hun tradities en cultuur. Daarnaast wil ARNAB rond de thema’s als klimaatverandering, watervoorzieningen, computerlessen en boomprojecten in Niger werken.


ASSOCIATION STRONG WOMEN (ASW)

y2nGX90lASW is een open huis met een laagdrempelige meisjeswerking. Het doel van deze vereniging is om de moslimmeisjes te helpen die gevoelig zijn voor de radicalisering, deradicalisering van de teruggekeerden die nood hebben aan de begeleiding, identiteitsontwikkeling, persoonlijk of relationele problematiek, vluchtelingenproblematiek, etc. Het hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen.

 


BANA YA MWINDA 

De dames van Bana ya Mwinda willen samen met jongeren creatieve activiteiten organiseren om hen zo hun capaciteiten te laten ontdekken. Tijdens evenementen zoals een modeshow of een concert tonen ze hun kunnen aan het grote publiek.


BAZZZ vzw

Deze multiculturele ​jongeren​organisatie is ontstaan uit de Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen​. Zij richten zich op het ondersteunen en stimuleren van participatie van jongeren met een migratieachtergrond, met specifieke aandacht voor de identiteitsontwikkeling van moslimjongeren. Daarnaast bevorderen zij het samenleven in diversiteit. BAZZZ blijft timmeren aan een samenleving waar niemand moet onderdoen omwille van religie, gender of etnische achtergrond. Bloeien en groeien betekent bouwen aan zelfbewustzijn, zelfreflectie en zelfvertrouwen…Dat is waar BAZZZ voor staat!

 


COMPASSION vzw

Flag_of_Tibet.svgCompassion organiseert verschillende sociale, culturele en vrijetijdsactiviteiten om middelen in te zamelen voor liefdadigheidsinstellingen voor Tibetanen en Tibetaanse vluchtelingen die in het buitenland wonen. Hierbij wordt er vooral gedacht aan organisaties die zich richten op bejaarden of op grote gezinnen van wie niet alle kinderen naar school kunnen gaan omwille van de schoolkosten.

 


DARWISH vzw

Unknown-1Darwish is een Palestijnse organisatie die tot doel heeft de Palestijnse geschiedenis en cultuur meer bekendheid te geven bij het ruime publiek, los van het Israëlisch- Palestijnse conflict. Eén van de aspecten van de Palestijnse cultuur die ze sterk willen belichten, is de dichter Mahmout Darwish en diens werken. Daarnaast bieden ze laagdrempelige informaticacursussen (bvb. leren surfen op internet) en Nederlandse taallessen aan.


DE SENSE CENTER vzw

970865_454738551284242_239895865_n-1De Sense Center is een Nigeriaans-Belgische vereniging die culturele activiteiten en informatiesessies voor z’n leden en een ruimer publiek organiseert. Ze werken regelmatig samen met andere verenigingen voor het organiseren van verschillende activiteiten. Momenteel is de vereniging ook bezig met een project in Nigeria, waarbij een school voor mindervaliden wordt geholpen.

 


DE VERHALENWERF

V-Werf-vzw_logo-bruggenDe interculturele vereniging De verhalenwerf wil mensen van verschillende gemeenschappen, leeftijden, achtergronden, … bijeenbrengen d.m.v. het samen vertellen van het vertellen van verhalen. Daarnaast werkt de vereniging ook aan een theatervoorstelling voor scholen over racisme.

 


DESTINY LADIES CLUB OF BELGIUM vzw

logo DLCBDeze Nigeriaans-Belgische vrouwenvereniging organiseert verschillende activiteiten om de maatschappelijke positie van z’n leden te versterken en de integratie in de Belgische maatschappij te bevorderen. Dit doen ze door het organiseren van sensibiliserende activiteiten, het ondersteunen van de leden en het uitwisselen van ervaringen.

 


DIWAN

Diwan is een organisatie van hoogopgeleide Irakezen. Zij organiseren infodagen en debatavonden in samenwerking met andere partners, zoals de ambassade. Ook organiseren zij Arabische lessen en lessen ‘Verkeersveiligheid in België’. Daarnaast werken zij momenteel aan de opstart van een project omtrent informatieverstrekking voor nieuwkomers.

 


EAGLE VISION

unnamedDe Congolese vrouwenvereniging Eagle Vision wil de Afrikaanse alleenstaande moeders ondersteunen en de weg wijzen naar de bestaande sociale diensten.

 

 


EDO WOMEN ASSOCIATION vzw

Deze Nigeriaanse vrouwenvereniging wil de leden infomeren en sensibiliseren over verschillende thema’s, zoals rechten en plichten in de Belgische samenleving, welzijn en gezondheid, gezin en familie. Daarnaast biedt de organisatie steun aan z’n leden bij speciale familiale gebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk, overlijden, …


ESHTAAR-ART vzw

eshtaar.jpgEshtaar-art is een vereniging die de culturele integratie hoog in het vaandel draagt. Zij bieden verschillende workshop aan voor middelbare scholieren om hen te laten kennismaken met verschillende aspecten en tradities van de Marokkaanse en Arabische cultuur. Daarnaast organiseren zij ook huistaakbegeleiding aan huis voor allochtone kinderen.

 

 


ESSAFAE

De interculturele vrouwenvereniging Essafae organiseert wekelijkse ontmoetingen met vrouwen. Meestal organiseren zij dan een vorming over verschillende thema’s, bv. opvoedingsondersteuning, natale zorg, etc. Soms vindt er een praatgroep plaats rond een bepaald thema of organiseren ze een kleine uitstap.

 


HELP ME SURVIVE vzw

unnamedDe Nigeriaanse vereniging ‘Help me survive’ wil de leefomstandigheden van minderbedeelden in Nigeria verbeteren. Ook willen ze de Nigeriaanse gemeenschap in België versterken, o.a. door het organiseren van informatiesessies over diverse thema’s, en de Nigeriaanse cultuur meer bekendheid geven.

 


IETSTOF vzw

IetStof is een vereniging uit Kiel die de workshops voor de kinderen, jongeren en vrouwen organiseert om uit hun schulp te komen. De enthousiaste voorzitster Fadime Tezerdi is een liefhebber van textiel. Bij IetStof gaat alles vanzelf: van Nederlands leren tot rokje maken vanuit het niets.

 


IMMIGRARTIST

24004_443583Immigrartist wordt geleid door de Nigeriaanse kunstenaar Godfrey Williams- Okorodus. Deze vereniging organiseert artistieke workshops en tentoonstellingen rond maatschappelijke thema’s. Het huidige project handelt over de lichamelijke, psychologische en sociale gevolgen van vrouwenbesnijdenis en over de hoop die er, ondanks alles, nog is. Momenteel worden de werken die in het kader van dit project werden gemaakt, tentoongesteld in de VN-gebouwen in Genève, waarna ze in de toekomst ook naar andere steden, waaronder Antwerpen, zullen reizen.

 


INTERNATIONAL YOTH ASSOCIATION DEVELOPMENT (IYAD) vzw

IYAD vzw is een Noord-Zuid organisatie die werkt rond palliatieve hulpverlening in de DR Kongo. Hiervoor werken ze samen met een hele reeks professionele partners, waaronder universitaire geneeskundige afdelingen. Ze organiseren in Antwerpen ook socio-culturele en sensibiliserende activiteiten.


JOMOSA INTERNATIONAL FOUNDATION vzw

Jomosa logoJomosa vzw organiseert socio-culturele en gemeenschapsvormende activiteiten omtrent maatschappelijke thema’s. Deze gaan vooral over opvoeden in een andere cultuur, onderwijs- en verslavingsproblematieken. Verder organiseert de                    vereniging ziekenhuis- en gevangenisbezoeken.


KAS.be BBP

Deze vereniging wil de Surinaamse cultuur en muziek promoten en de geschiedenis van de Afrikaanse slavernij bekend maken.


KASHI VOLUNTEER SOCIAL SERVICE (KASHI VSS)

11215176_676372719160691_5532041304882815895_nDeze Tibetaans sociaal-culturele vereniging heeft als voornaamste doel om fondsen in te zamelen om een hospitaal in hun regio van afkomst mee te financieren, net als de opleiding tot dokter van vijf plaatselijke jongeren. Dit doen zij vooral door het organiseren van sociaal-culturele evenementen en activiteiten. Graag willen zij nu een rekening op naam van de vereniging openen om de werking gemakkelijker te kunnen verwezenlijken.

 


KIF KIF vzw

logoKif Kif wil meebouwen aan een interculturele samenleving die de actieve participatie van alle burgers in onze democratische rechtstaat bevordert. Via onafhankelijke, interactieve en sensibiliserende initiatieven wil Kif Kif een diversiteit aan stemmen en verhalen een forum bieden. Zie www.kifkif.be


MSC AHLAN vzw

UnknownDeze multiculturele organisatie is ontstaan uit de Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen en is één van de oudste allochtone verenigingen in Antwerpen. Hun uitgebreide werking focust op kinderen, jongeren en volwassenen, zowel wat sport en cultuur betreft.

 

 

 


NEPALESE LANGUAGE AND CULTURE CLASSES (NLCC)

10934078_1600825376813924_2578137549208907321_nNLCC is een Nepalese vereniging die de Nepalese cultuur in ere wil houden binnen de Antwerpse Nepalese gemeenschap, en wil tonen aan de andere culturele gemeenschappen in Antwerpen. Dit doen ze door het organiseren van taallessen, danslessen en –optredens, culturele uitstappen, tentoonstellingen, etc.

 

 


NYUMBA YA WAZEE / HET SENIORENHUIS

Deze vereniging werkt actief aan de verbetering van de positie van ouderen in onze maatschappij en in de Oegandese maatschappij. Regelmatig organiseren zij benefietavonden om geld in te zamelen om hun werking verder te kunnen zetten. In België engageren ze zich als vrijwilligers in verzorgingstehuizen of bieden ze individuele hulp aan ouderen.


RAMA BURUNDI vzw

Rama Burundi organiseert workshops in tamboerijn. De vereniging neemt deel aan stadsinitiatieven zoals Borgerrio en verzorgt ook optredens in verschillende diensten zoals psychiatrische ziekenhuizen of rusthuizen. Daarnaast organiseren ze ook culturele Burundese activiteiten voor een ruim publiek, om zo verschillende gemeenschappen beter met elkaar kennis te laten maken.


REGIONAL TIBETAN YOUTH CONGRESS (RTYC) vzw

Het RTYC is een socio-culturele organisatie die de traditie van de Tibetaanse cultuur in ere wil houden en wil tonen aan de autochtone bevolking. De vereniging neemt ook deel aan verschillende initiatieven van stad Antwerpen.

 


SABRIN

logo SABRINSabrin is een Turks-Marokkaanse sociaal-culturele vereniging die door middel van diverse activiteiten (bv. debatten, infomomenten, culturele avonden, vrouwenateliers, …) mensen uit de verschillende gemeenschappen wil samenbrengen.

 

 


SOEDANESE VERENIGING ANTWERPEN vzw

soedanese vereniging antwerpen logoDe Soedanese Vereniging Antwerpen wil de autochtone bevolking laten kennismaken met de Soedanese cultuur, dit d.m.v. verschillende sociaal-culturele activiteiten, zoals een interculturele Iftar, een intercultureel voetbaltoernooi, etc.

 

 

 


SURINAME DIASPORA SOLIDARITY BELGIUM (SuDiSoBe) vzw

sudisobe_teskeSuDiSoBe vzw heeft als voornaamste doel om de verschillende culturele gemeenschappen in Antwerpen dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur bekender maken in Antwerpen. Dit alles doen ze door het organiseren van verschillende sociaal-culturele activiteiten en feesten.


SURINAME DIASPORA SOLIDARITY BELGIUM GEEL (SuDiSoBe Geel)

SuDiSoBe Geel heeft als voornaamste doel om de verschillende culturele gemeenschappen in Geel dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur bekender maken in provincie Antwerpen via dans-, sport- en muziekfestivals. Daarnaast houden ze zich bezig met de ontwikkelingssamenwerking en jongeren.


SURINAME DIASPORA SOLIDARITY BELGIUM Merksem (SuDiSoBe Merksem)

SuDiSoBe Merksem heeft als voornaamste doel om de verschillende culturele gemeenschappen in Merksem dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur bekender maken in provincie Antwerpen via dans-, sport- en muziekfestivals. Daarnaast houden ze zich bezig met de ontwikkelingssamenwerking en jongeren.


SURINAME DIASPORA SOLIDARITY BELGIUM Mol (SuDiSoBe Mol)

SuDiSoBe Mol heeft als voornaamste doel om de verschillende culturele gemeenschappen in Mol dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur bekender maken in provincie Antwerpen via dans-, sport- en muziekfestivals. Daarnaast houden ze zich bezig met de ontwikkelingssamenwerking en jongeren.


SURINAME DIASPORA SOLIDARITY BELGIUM Turnhout (SuDiSoBe Turnhout)

SuDiSoBe Turnhout heeft als voornaamste doel om de verschillende culturele gemeenschappen in Turnhout dichter bij elkaar te brengen. Ook willen ze de Surinaamse cultuur bekender maken in provincie Antwerpen via dans-, sport- en muziekfestivals. Daarnaast houden ze zich bezig met de ontwikkelingssamenwerking en jongeren.


UKWEZI vzw

Ukwezi is een Rwandese organisatie die vroeger vooral Afrikaanse dansoptredens verzorgt in verzorgingstehuizen en culturele centra in Antwerpen. Momenteel zijn ze vooral bezig met een ontwikkelingsproject op poten te zetten in Rwanda. In de toekomst willen ze ook nog steeds theaterworkshops e.d. organiseren voor kinderen en jongeren.


VERENIGDE VROUWEN VAN SOEDAN 

logo verenigde vrouwenDe Verenigde Vrouwen van Soedan wil z’n leden vooral vormingen aanbieden die bijdragen rond een sterkere maatschappelijke positie van de vrouwen, zoals bv. vormingen omtrent gender, gezondheid, onderwijs, interculturaliteit, etc. Daarnaast worden er ook diverse culturele activiteiten georganiseerd.

 

 


YOUTH PROJECT AFRICA

Youth Project Africa is een liefdadigheidsorganisatie die zich richt op educatie, professionele training en versterking van de gemeenschap in Afrika. Zij bieden onder andere beurzen aan, organiseren verschillende trainingen, ondersteunen scholen, ziekenhuizen en buurthuizen met materialen en benodigdheden.

 

 

 


 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/e/b/fmdo.be/httpd.www/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Customizer/Section.php on line 204