ONDERWIJSAMBASSADEURS BRUGGE

Onderwijsambassadeurs is een project waar ouders met migratieachtergrond hun kennis en ervaring over onderwijs in Vlaanderen doorgeven aan andere ouders in hun eigen moedertaal. Hiervoor volgen ze eerst een opleiding bij FMDO en maken ze gebruik van ons educatief spel Ouders zonder Grenzen.

Voor ouders:

We zijn op zoek naar ouders met een migratieachtergrond die zich willen engageren om Onderwijsambassadeur te worden.

We zoeken mensen die vormingen over opvoeding en onderwijs willen volgen en daarna hun kennis en ervaring willen doorgeven aan andere ouders in hun eigen moedertaal.

 

 

Tijdens de vormingen worden verschillende thema’s besproken, zoals:

 • Het schoolsysteem in Vlaanderen
 • School -en studiekeuze
 • School en kosten
 • Meertaligheid
 • Relevante organisaties

Ook bezoeken we samen relevante organisaties zoals het CLB.

Wil je zelf onderwijsambassadeur worden? Neem dan nu contact op!

Voor scholen en andere organisaties:

Vanaf september 2019 kunnen de Onderwijsambassadeurs ingezet worden om in hun eigen moedertaal hun kennis en ervaringen door te geven aan andere ouders.

De Onderwijsambassadeurs zijn ouders met een migratieachtergrond die het vormingstraject gevolgd hebben bij FMDO. Het zijn geen professionelen maar enthousiaste en geëngageerde vrijwilligers!

Ze kunnen spreken over het schoolsysteem in Vlaanderen, school- en studiekeuzes, schoolkosten, meertaligheid, het aanbod aan Brugse onderwijs- en opvoedingsorganisaties, …

 

Dit gebeurt via het educatief spel Ouders zonder Grenzen.

Het spel wordt gespeeld met een groep ouders en een onderwijsambassadeur in éénzelfde taal. De onderwijsambassadeur is de begeleider van het spel en stelt zich neutraal op.

Als school of organisatie nodig jij de ouders uit op een moment naar keuze. FMDO ondersteunt jou in het bereiken van de ouders door de uitnodiging voor het spelmoment te vertalen.

 

Als school of organisatie kan je ook een beroep doen op een Onderwijsambassadeur voor activiteiten die je zelf organiseert. Enkele voorbeelden:

 • Het begeleiden van ouders naar een opendeurdag;
 • Het bieden van ondersteuning tijdens een infosessie over een actueel onderwijsthema;
 • Het meedenken met je schoolteam rond gelijke kansen op school;
 • Het aanspreken en informeren van ouders op school n.a.v. een oudercafé, schoolfeest, oudercontact, …
 • Getuigen over onderwijs in land van herkomst;
 • ….

Onze onderwijsambassadeurs spreken veel verschillende talen. Meer informatie kan bekomen worden bij de projectcoördinator.

Wil je binnenkort één van onze Onderwijsambassadeurs inzetten op je school of in je organisatie?

Wil je graag op de hoogte worden gehouden?

Neem dan nu contact op!

Hou er rekening mee dat onze Onderwijsambassadeurs geen tolken zijn en ons aanbod steeds afhankelijk blijft van de beschikbaarheid van de Onderwijsambassadeurs.

Meer info en contact?

Jade Hoornaert

jade@fmdo.be

0488/51 04 04

Met de steun van de stad Brugge.

In samenwerking met de diversiteitsdienst van Stad Brugge en de vereniging SPOOR Brugge.