Geweld in al haar kleuren.

Het geweld in al haar kleuren project komt FMDO samen met vijf Brusselse lidverenigingen, met elke hun eigen specifieke doelgroep, in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. De lidverenigingen van FMDO die aan dit project meewerken zijn Het Meervoud (vereniging voor vrouwen en kinderen met migratieachtergrond in Sint-Agatha-Berchem), Ardaps (vereniging voor senioren van Subsahariaanse origine uit Neder-Over-Heembeek), Partage en Couleurs (vereniging voor tweede- en derde generatie jongeren met migratieachtergrond in Zellik), MICV (verenging voor kwetsbare vrouwen met migratieachtergrond in Schaarbeek) en FIREFEC Bandundu (vereniging voor senioren met Afrikaanse origine in Vorst). Zowel binnen de verenigingen als met alle verenigingen samen gaan we aan de slag: we definiëren samen intrafamiliaal geweld, delen ervaringen hierover en formuleren aanbevelingen om slachtoffers van intrafamiliaal geweld bij te staan met respect voor hun religieuze en culturele origine.

Tot slot willen we de expertise en ervaringen van het project bundelen, in een aanbevelingen, voor beleidsmakers en praktijkorganisaties. Via een verzameling van creatieve resultaten van ons project(kortfilm, kunstwerken,…), willen we de aandacht hierop vestigen.

Met steun van

In samenwerking met Het Meervoud, Ardaps, MICV , FIREFEC Bandundu en Partage en Couleurs