Geboorterituelen op tafel bij Feza en Inaya

Wanneer er een kindje geboren wordt, wordt er daar wereldwijd op zeer verschillende manieren mee omgegaan. Elke cultuur, religie en zelfs familie heeft eigen rituelen om het kind te verwelkomen.
De Belgische rituelen staan uitgebreid beschreven in de erfgoedarchieven, maar de rituelen die samen met de migratie naar België kwamen ontbreken hier nog in. Daarom werkt FMDO in Brussel samen met de Gezinsbond en gaan zij hierrond in gesprek met verschillende verenigingen.

Op maandag 30 november en vrijdag 4 december kwamen de vrouwen van Feza samen om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Geboorterituelen uit Turkije, Syrië, Albanië, Marokko, Bulgarije en Rwanda kwamen zo aan bod. We ontdekten dat er heel wat verschillen, maar ook heel wat overeenkomsten bestaan tussen de verschillende culturen.
Op donderdag 3 december kwamen ook de vrouwen van Inaya samen om hierover te praten. Alle vrouwen waren van Marokkaanse afkomst, maar toch bleken er ook heel wat verschillende rituelen aanwezig te zijn.

Het resultaat van deze gesprekstafels zal op zondag 24 april, tijdens de erfgoeddag, te zien zijn in het Belvue museum in Brussel!